PN Consulting - Frigör resurserna hos Dina medarbetare!
Personlig effektivitet/ - Möteseffektivitet
Behöver Du frigöra tid, få bättre överblick över arbetsuppgifter och minska stressen? - Sitter Du på för många och långa möten? Hur kan möten bli ett effektivt arbetssätt snarare än en tidstjuv? Hur kan ni som företag utveckla ert arbetssätt och arbetskultur, så att den blir mer effektiv och enhetlig?

Personlig utveckling/ Grupputveckling
Behöver du/ ni utveckla kommunikation/ samarbete? Med IPU-profilanalys blir man klar över vilken beteendeprofil man har och hur man kan kommunicera för att nå fram på ett effektivt sätt till de med andra stilar. Med IPU-drivkraftsanalys blir man mer klar över vilka drivkrafter man har i arbetslivet. Kunskapen kan användas både vid arbetsfördelning och rekrytering. Med coachning kan både grupper och individer få hjälp att bli mer klara över vart man vill, vad som behöver utvecklas och förändras, sätta mål och utforma handlingar som leder till målet. Med en professionell samtalspartner når man längre.

HR-konsult
Behöver ni ett HR-stöd i organisationen? Hjälp att utveckla/ uppdatera era personal/ HR-processer och därtill hörande material? Hjälp med rekrytering eller andra strategiska eller operativa göromål.   

Jag har under mer än 15 år utvecklat människor och organisationer. Sedan 1998 har jag tränat över 1000 chefer och medarbetare i effektiva arbetsmetoder i PEP Worldwide (tidigare IBT). Jag arbetar även med coachning, beteende- och drivkraftsanalyser samt utveckling av personal/ HR-processer och material samt annat HR-relaterat arbete. Kunderna finns inom såväl privata som offentliga verksamheter, se exempel under kundrekommendationer. 
Jag är beteendevetare med inriktning på Arbets- och organisationspsykologi och pedagogik vid Göteborgs Universitet. Är också marknadsekonom från IHM Business school.