PN Consulting - Frigör resurserna hos Dina medarbetare!
 
Våra medarbetare som deltagit i PEP säger att kursen givit dem hjälpmedel och förutsättningar att bättre kunna planera sitt arbete och i viss mån minska stress. Tack vare en erfaren och kompetent föreläsare har medarbetarna förändrat sitt arbetssätt och minskat tidstjuvar samt fått ett nytt tänk om planering och optimering av arbetsdagen.
Susanna Olsson, Education & Training coordinator and Consultants coordinator, RUAG Space AB

Vi har använt oss av IPU-profilanalysen i ledningsgruppen för äldreomsorg. För ledningsgruppen har det gett en aha-upplevelse om hur våra personliga olikheter kan försvåra  kommunikationen och gett oss metoder på hur vi kan lyckas med kommunikation. Det har även gett första linjens chefer ett mervärde i kommunikationens betydelse att leda sina personalgrupper.
Anita Mattisson, under uppdraget Äldreomsorgschef, Partille Kommun

Jag har genomfört PEP-utbildningen med Paulina i ett flertal olika grupperingar. Det vi har sett är att det ger positiv effekt på framför allt två områden. Effektivare organisation; till exempel den tid både individen och gruppen sparar varje dag samt fler projekt/leveranser i tid. Det andra området är förbättrat arbetsklimat; mindre stress, medarbetare som är mer nöjda med sin arbetsinsats och bättre förståelse för varandra inom gruppen. 
Jonas Florvik/ Director Digital Solutions & Services, Husqvarna AB (publ)

Några uttalanden från klienter/ deltagare i en utvärdering av coachning:
- Mycket bra coachning genom lyhördhet, ödmjukhet och bra framtoning hos coachen. Jag ger även plus i    kanten för att coachningen var så strukturerad och coachens sätt att driva samtalet framåt.
Väl använda pengar!- Mycket positivt. Har hjälpt mig i min vardag.- Genomtänkt, proffsig, trivsam, givande.