PN Consulting - Frigör resurserna hos Dina medarbetare!
Era behov?
Om du/ ni har behov och intresse av att veta mer om vad jag kan hjälpa er med, så ta kontakt med mig under "Kontakt". Det är av yttersta vikt att jag förstår vad ni vill åstadkomma. En hög andel av mina kunder är återkommande. Välkommen att ta kontakt med mig!
 
Personlig effektivitet, gruppeffektivitet och effektivare möten 
Vill du frigöra tid, få bättre överblick över Dina arbetsuppgifter och minska stressen? Är du trött på att sitta på möten som inte leder någonstans eller drar ut på tiden? PN Consulting är ansluten till det internationella konsultnätverket PEP®Worldwide som arbetar med att effektivisera tjänstemäns arbetsmetoder. Läs mer på: www.pepworldwide.se 
 
Personlig utveckling & grupputveckling
Vill du bli mer effektiv i ditt sätt att kommunicera med andra, och bli mer klar över vilka styrkor/ svagheter du har och kan tillföra organisationen? PN Consulting är behörig på IPU profilanalys. En möjlighet att förstå sitt eget och andras beteende bättre och därmed kunna bli mer effektiv i kommunikation med medarbetare, kollegor och kunder. Se mer på http://www.ipu-profilanalys.se/
 
Vill du få hjälp att hitta riktningen i olika frågor i livet, eller kunna utnyttja hela din potential, eller bara vara säker på att Du prioriterar det, i livet, som är viktigt för dig? Då är coachning en möjlighet! Jag är medlem i ICF International Coach Federation, se mer om ICF på: http://www.icfsverige.se 

HR-konsult
Behöver ni hjälp att utveckla/ uppdatera era personal/ HR-processer. Jag hyr ut mig själv och kan exempelvis hjälpa er att skapa en personal eller chefshandbok eller fungera som ett HR-stöd för organisationen vid rekrytering etc.